VITET E HERSHME

 • Meliza Haradinaj u lind në Prishtinë, më 4 korrik 1984 në Prishtinë.
 • Shkollimin fillor e përfundoi në shkollën fillore “Faik Konica” në Prishtinë, dhe e përfundoi me sukses.
 • Fitoi vendin e parë në garat kombëtare në lëndën e fizikës në vitin 1998.
 • Shkollimin e mesëm e përfundoi në gjimnazin “Sami Frashëri” në Prishtinë, ku u shqua me sukses të shkëlqyeshëm, dhe me aktivitete të shumta bamirësie.
 • Me disa bashkëmoshatarë të saj, organizuan aksionin e parë humanitar për Krushën e Madhe, në vitin 2000. Ndihmoi qendrën “SOS – Fshati i Fëmijëve” duke shpërndarë kartolina për festat e fundvitit në vitin 2001.
 • Ishte pjesëmarrëse në maratonën humanitare “Nëna Terezë” për mbledhjen e fondeve për shërimin e fëmijëve të Kosovës jashtë shtetit për 4 vite me radhë.
 • Në bashkëpunim me figura të shquara të Kosovës, organizoi Gala Mbrëmjen Bamirëse për Krushën e Madhe, me ҫ’rast u mblodh një shumë e konsiderueshme, me të cilën u ndërtua Qendra Rinore në Krushë të Madhe, e pajisur me libra dhe kompjuterë.
 • Arsimin e lartë universitar e përfundoi në Universitetin Amerikan të Kosovës (AUK), me sukses të dalluar.

EKSPERIENCA

 • Meliza ka punuar nëpër institucione të shumta të Kosovës dhe ndërkombëtare që prej moshës 18 vjeҫ.
  • 2001 – The Providence Journal
   • Gazetë amerikane që raportonte për dëmet e luftës në të gjitha sferat e jetës në Kosovë, duke filluar nga ekonomia, shëndetësia, arsimi, mediumet, energjetika, dhe mirëqenia sociale.
  • 2003 – OSCE (Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë)
   • Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë është një institucion kredibil në Kosovë, që operon prej periudhës së para-luftës në Kosovë. Kjo organizatë është e specializuar në negociatat dhe vendimmarrjen politike, në parandalimin e konflikteve, menaxhimin i krizave, dhe rehabilitimin post-konfliktuoz.
  • 2004 – ProCredit Bank - Prishtinë
   • Ndër bankat më të besueshme në Kosovë, Meliza kreu praktikën e pare gjatë studimeve në AUK.
  • 2005 – Universiteti Amerikan i Kosovës
   • Përkrahë studimeve, Meliza punoi për disa muaj në të njejtin institucion, duke ndihmuar studentët në kryerjen e punëve administrative të universitetit.
  • 2006 – Qeveria e Kosovës – Kabineti i Kryeministrit
   • Meliza Haradinaj punoi për më shumë se 1 vit në Qeverinë Ҫeku, duke i asistuar zëdhënëses Ulpiana Lama, në Zyrën për Informim Publik të Kryeministrit.
  • 2007 – Aleanca e të Rinjëve të Kosovës (AAK)
   • Aleanca e të Rinjëve të Kosovës është forum rinor brenda Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, forum i cili avanson dhe përgaditë strukturat rinore për marrjen e përgjegjësive vendimmarrëse Brenda partisë. Shumica e anëtarëve të shquar të këtij forumi promovohen në lista zgjedhore, marrin pjesë në takime të rëndësishme vendimmarrëse dhe politike. Meliza Haradinaj iu bashkangjit ARK-së në vitin 2007, duke punuar në shumë projektë të realizuara nga ky forum.
   • Ishte po i njëjti forum, prej nga u kandidua Meliza në Zgjedhjet Lokale 2009, ku edhe u zgjodh si përfaqësuese e popullit në Kuvendin Komunal të Prishtinës.
  • 2007 – IPKO
   • Për më shumë se 3 vite, Meliza punon në operatorin e dytë telefonik të Kosovës – IPKO, ku ka përfituar njohuri dhe eksperiencë të konsiderueshme në sferën e Telekomunikimit.
  • 2009 – Kuvendi Komunal i Prishtinës
   • Si përfaqësuese e qytetarëve të Prishtinës në përgjithësi, dhe e rinisë në veҫanti, Meliza ka ndihmuar dhe përkrahur ekzekutivin e Prishtinës, në mënyrë që komuna të ofrojë qytetarëve ofertë krijuese për zhvillim ekonomik lokal, vazhdimisht duke u munduar të shkëputet nga praktikat e mëhershme të vetë administrimit dhe qeverisjes së dobët lokale. Meliza edhepse e re në moshë, ishtë ndër zërat më të fuqishëm opozitar në Kuvend, duke qenë zëri i Rinisë në Prishtinë. Ajo punon me përkushtim të plotë dhe pa kompromis kundër dukurive negative në qeverisje, në mënyrë që të përfaqësojë denjësisht dhe ndershëm qytetarët e Prishtinës.
Emri Mbiemri
Qyteti
Numri i Telefonit